tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานนัดพบแรงงาน Job Fair @NEU Khonkaen 21-22 เมษายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2566 ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 )
วันที่ 10 มิถุนายน 2022 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
วันที่ 10- 11 มิถุนายน 2022 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย จังหวัดนนทบุรี Job Far @Nonthaburi วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟสโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี New
ด่วน!! ประกาศการรับสมัคร ล่าม (ภาษากัมพูชา) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 )
ประกาศ!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครล่ามภาษากัมพูชา (1 อัตรา) สมัครได้ที่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน 8 - 9 มีนาคม 2565
คนหางาน ผู้กำลังเปลี่ยนงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ไม่ควรพลาด ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ JobFair 2022
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2565 ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 )
 1 2 >