ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 ) New
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วีธีการ รายละเอียดการประเมินสมรรถะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 )
หนังสือรับรองการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (24 จังหวัด) กรณีการรับรองตนเองและกรณีผู้นำชุมชน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่นและกำหมดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้ง 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 )
SME Early Stage All Stars กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 )
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 )
 1 2 3 >