แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค คนไทยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านมางองค์กร IM Japan ปีพ.ศ. 2566 RSS

 

แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค คนไทยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านมางองค์กร IM Japan ปีพ.ศ. 2566