tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดชนัก วิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวั RSS

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 

นางดรุณี ไชยเดชนัก วิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวดำเนินการร่วมตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวยการ รักษาความมั่นคง ภายใน ราชอาณาจักรจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว  ณ  ตลาดรถไฟ ร้านสถานีทะเล ตำบลในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากการเข้าตรวจสอบพบ การกระทำผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว  ชาย 1 คน สัญชาติลาว  จึงจับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และข้อหา ให้การช่วยเหลือ ซ้อนเร้นด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลุดพ้นจากการจับกุม ตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป