สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ผ่านการคัดเลือกการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ผ่านการคัดเลือกการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายปรีชา  อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้ารับมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (ระดับดีเด่น) ประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ภายในจังหวัดหรือเทียบเท่า ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 Human Rights Awards 2021 จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ VDO Conference : Zoom Meeting และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับองค์กรที่ชนะเลิศรางวัลดังกล่าว

โดยภายในงานจะเป็นการมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งประเภทภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม รวมจำนวนทั้งสิ้น 61 องค์กร (ระดับดีเด่น 35 องค์กร และระดับชมเชย 26 องค์กร)

"หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตและการบริการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาครัฐจะต้องให้ความเสมอภาคกับ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกสถานการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข" นายปรีชา อินทรชาธร กล่าว