ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
22-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
23-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
22-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
08-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
16-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
05-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ