ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็น เนื่องในโอกาสคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร RSS

 

         31 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็น เนื่องในโอกาสคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง แผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 และรับฟังปัญหาอุปสรรคผู้ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่