นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม นิทรรศการด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงาน RSS

 

             วันที่ 15 พฤศจิกายน. 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โดยนางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการต้อนรับท่านนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น / อธิบดีกรมการจัดหางาน ท่านไพโรจน์ โชติกเสถียร /และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ทุกท่าน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม นิทรรศการด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงาน พร้อมกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นและเข้มแข็งที่สำนักงานจัดหางานได้เข้าไปส่งเสริม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ต่อยอด พัฒนา ได้เเก่

1. กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนห้าเสือ

2. กลุ่มบากันบาติก (1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา)

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองท่อมใต้ผ้าลายคราม

4.กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล