ร่วมประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจศูนย์คุมเข้า – ออก RSS

 

           นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี ร่วมประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กระบี่ และร่วมตรวจศูนย์คุมเข้า – ออกเรือประมงกระบี่

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ (Port In and Port Out Control Center: PIPO) หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย