ร่วมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน RSS

 

            นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย