เข้าร่วมพิธีสมโภชเมือง ในวาระครบรอบ 150 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ RSS

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางพรธนพัต ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีสมโภชเมือง ในวาระครบรอบ 150 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่