ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง RSS

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่