โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  วันที่ 15  มิถุนายน 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตร “ เทคนิคการตกเเต่งกระเป๋าผ้าสไตล์เก๋ไก๋ เพื่อเพิ่มมูลค่า“  ให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านนาตีน  ณ ศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์  จัดหางานจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมดังกล่าว เเละได้รับเกียรติจากนายบัญชา เเขวงหลี ประธานศูนย์กลางชุมชนฯ  ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมเเละฝึกปฏิบัติจำนวน 10 คน โดยมี นางสุภาพร ยอดแก้ว เป็นวิทยากร

  นอกจากนี้ นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ ได้บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม การทำบัญชี การวางแผนการตลาดเเละช่องทางการจำหน่าย” นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้  ทั้งนี้ สำนักงานจะได้ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในโอกาสต่อไป