“วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐” RSS

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่