กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 RSS

 

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์  จัดหางานจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตร       “ การทำผ้ามัดย้อม สไตล์คัลเลอร์ฟูล"  ให้แก่สมาชิกในเขตพื้นอำเภอ ลำทับตามความประสงค์ของกลุ่ม  จำนวน 20 คน  ณ ศาลาประชาคมอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวมนฤทัย แก้วเจือ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ  เยี่ยมชม/ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่  และผู้รับการอบรม 

  นอกจากนี้ นางสาวอรอุมา อนันตกูล นักวิชาการแรงงาน แนะนำเรื่อ  “การส่งเสริมการจดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน และบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง”

  ทั้งนี้ สำนักงานได้มอบวัสดุหลังฝึก จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อนำไปต่อยอด  ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มและจะดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในโอกาสต่อไป