ช่วยเหลือครัวเรือนนางละออง เครือทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางตามเป้าหมาย Krabi steady RSS

 

นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวชภาภัทร มลสุขราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายภัทรวุฒิ ทวี นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นำโดยนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนนางละออง เครือทอง บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางตามเป้าหมาย Krabi steady มิติด้านที่อยู่อาศัย และมิติรายได้ จากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ มีนางสาว ขจีวรรณ เครือทอง เป็นบุตรสาวของนางละออง เครือทอง อยู่ในวัยกำลังแรงงาน เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลและความต้องการทำงาน เพื่อดำเนินการจัดหางานต่อไป