จักรสานไม้ไผ่ RSS

 

กลุ่มจักรสานไม่ไผ่

126 ม.1 ต.เขาคราม

อ.เมือง จ.กระบี่

นางสะลิหม้อ ทองคำ

โทรศัพท์ 0894712058