กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง (สิคราม) RSS

 

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง (สิคราม) (รับงานจักสานด้วยไม้ไผ่) มีสมาชิก จำนวน 7 คน

ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 126  หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม  ตำบลเขาคราม  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

โทร. 094-2931208