นางละออง เครือทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางตามเป้าหมาย Krabi steady
จัดหางานจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมและรับทราบปัญหาครัวเรือนเปราะบาง

 1 2 3 >  Last ›