1
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่1/2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประชุมโครงการตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว
มอบวัสดุอุปกรณ์
วันเด็ก จัดหางานจังหวัดกระบี่
การอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร “การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒

‹ First  < 46 47 48 49 50 >  Last ›