ลงพื้นที่เข้าร่วมการติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาซับซ้อน ภายใต้โครงการและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาตามปฏิบัติการ Krabi Steady
โครงการจัดหางานกระบี่ส่งเสริมอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ มีรายได้ที่ยั่งยืน
จัดโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยื
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”
ร่วมกิจกรรม

‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›