ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ จังหวัดกระบี่ ปี 2561
ประกาศแรงงานประมงทะเลที่มี Passport ยังเหลืออยู่สามารถทำงานประมงทะเลได้
เตือน!! การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือนายจ้าง/เจ้าของเรือประมง ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลระนอง
การขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ขอรับอนุญาตทำงาน และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 3 เพศชาย ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้าง บริษัท Tripod Technology Corporation ประเภทธุรกิจ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
บังคับใช้แล้ว!!! พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
กรมการจัดหางาน เปิดบริการขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่
โรงแรมในจังหวัดกระบี่
 < 1 2 3