กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้าง บริษัท Tripod Technology Corporation ประเภทธุรกิจ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ RSS