สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือนายจ้าง/เจ้าของเรือประมง ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลระนอง RSS