มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 RSS