ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 RSS

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565