บังคับใช้แล้ว!!! พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประกาศเพื่อทราบ

นายจ้าง / สถานประกอบการ ในจังหวัดกระบี่
พ.ร.ก.การทำงานคนต่างด้าว 2560 ฉบับใหม่ #บังคับใช้แล้ว
โทษหนัก!!! ปรับสูงสุด 8 แสนบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
#เบอร์โทรศัพท์ 075 621 527