ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี New
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ