การไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

3. เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.overseas.doe.go.th/hiring.php