นัดพบแรงงานครั้งที่ 2 / 2560 RSS

 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตำบลกระบี่น้อย

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

- นายจ้างเข้าร่วมสมัครงานด้วยตนเอง 21 แห่ง

- ตำแหน่งงานว่าง 110 ตำแหน่ง 315 อัตรา

- ผู้เข้าร่วมงาน 210 คน

- ผู้สมัครงาน 118 คน