เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ RSS

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม "โครงการบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดกระบี่