โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 RSS

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “จุดประกายในหัวใจ สร้างเเรงจูงใจในเส้นทางสู่อาชีพ” พร้อมทั้งเผยเเพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน ข้อมูลอาชีพในระบบและข้อมูลอาชีพอิสระ ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 16 -27 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน