ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล RSS

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวชภาภัทร มลสุขราช ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวรัชนี จินดาพงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่