โครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึ RSS

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวอรสิรีภัค  ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานเเนะเเนวอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 225 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 1.บรรยาย หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพ”

 2.เเนะนำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (http://employmentguide.doe.go.th)

 3.ให้บริการเเนะเเนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาทางอาชีพ

 4. เผยเเพร่เอกสารข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลกการศึกษา