เข้าร่วมเป็นเกียรติการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 RSS

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่  เข้าร่วมเป็นเกียรติการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายหาดพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่