กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ โดย นางสาวอรสิรีภัค  ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี ขุนทองจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานเเนะเเนวอาชีพ จัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 355 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 1.บรรยาย หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพ” (การขายออนไลน์)

วิทยากร โดย คุณดัชนี ช่างเรือ (เจ้าของกิจการ บริษัท ว่านน้ำ ดีซี จำกัด)

2.การสาธิตเเละทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ  “การเเต่งหน้าเเละการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี” วิทยากร โดย คุณชัยวัฒน์ เขียวดำ 

3.เเนะนำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (http://employmentguide.doe.go.th)

 4.ให้บริการเเนะเเนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาทางอาชีพ

 5.เเนะนำเเนวทางในการศึกษาต่อ โดย มหาวิทยาลัยเกริก

 6. ได้รับเกียรติจากผู้สำเร็จด้านอาชีพที่มีความหลากหลายทางเพศ มาถ่ายทอดประสบการณ์ ได้เเก่อาชีพ พิธีกร เชียร์ลีดเดอร์ วิทยากร โดย คุณวิทยา มณีน้อย 

 7. เผยเเพร่เอกสารข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลโลกการศึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียน