“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” RSS

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

โดยมีนายสมควร ขันงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น ๒

สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่