กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RSS

 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดบูธแนะแนวอาชีพให้นักเรียน ในงานมหกรรมวิชาการ ตลาดนัดอาชีพ Open House ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเมืองกระบี่ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงาน ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 157 คน