กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 RSS

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร "การตกแต่งและเพิ่มมูลค่าหมวกทรงดอกทิวลิปจากผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า" ให้แก่ผู้ว่างงานที่สนใจในพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง จำนวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจากนายเชิดพงศ์ สิงห์ชู รองนายกอบต.ทุ่งไทรทอง กล่าวต้อนรับและร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรบ