มหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021 : กระเป๋าสานแฟชั่นลายพาสเทล


อาชีพอิสระที่น่าสนใจ กระเป๋าสานแฟชั่นลายพาสเทล โดย คุณมนฤทัย แก้วเจือ