มหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021 : ชาบูเสียบไม้หลายชั้น


อาชีพอิสระที่น่าสนใจ ชาบูเสียบไม้หลายชั้น โดย คุณพรเทพ สืบศิริวิริยะกุล