มหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021 : โดรนกับเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง


อาชีพอิสระที่น่าสนใจ โดรนกับเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง โดย คุณธเนศ ศรีสวัสดิ์