มหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021 : โดรนกับเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง

อาชีพอิสระที่น่าสนใจ โดรนกับเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง โดย คุณธเนศ ศรีสวัสดิ์