กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน

 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางเมทินี สุริยะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหากุฏวิทยมหาราช” 18 ตุลาคม 2563ณ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว