ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)

 

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายภาณุศาสตร์ โอมภิรมย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง