ร่วมงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี พ.ศ. 2565

 

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสงฆ์ วางพวงมาลา บวงสรวงและสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี