วันมาฆบูชา” ประจำปี 2565

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางวาสนา คำลือ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2565
โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารมหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง