tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว