ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี บริษัท เอช อกริ บอนดิ้ง จำกัด (มหาชน)  แจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยบูรณาการร่วมกับโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง

 1 2 3 >  Last ›