tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ) บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานีประชาชนสัญจร

 1 2 3 >  Last ›