เข้าร่วมจัดประชุมหน่วยบริการชุมชน (ภาคประชาชน) ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ออกตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตามโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

 < 1 2 3 4 >  Last ›