นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
18-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 19-05-2017 เวลา 15:00 น. ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ จังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
14-07-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 14-07-2017 เวลา 15:00 น. “วันนัดพบแรงงานครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง