งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
04-02-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 04-03-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง โซนไอทีจังชั่น
12-02-2020 เวลา 16:03 น. ถึง 12-02-2020 เวลา 16:03 น. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง