ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ (ทราบผลทันที)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
รมว.เฮ้ง ควง 2 อธิบดีลงระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ศูนย์ PIPO บริหารจัดการต่างด้าวทั้งระบบ
กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
รมว.เฮ้ง เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมา ตามมติครม. 13 ก.ค. 64 ขอเอกสารรับรองบุคคล ณ ศูนย์ CI ภายใน 1 ส.ค. 65
รมว.แรงงาน แจงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 65 จ้างงานเกินเป้า 40%
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ
โครงการช่วย SMEs โดนใจนายจ้าง พร้อมเปิดลงทะเบียนเฟส 2 เริ่มบัดนี้ - 20 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
แนะนำการให้บริการ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ (E–Services)
นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนทำงาน Part Time
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2
ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่านระบบ e-WorkPermit (ฉศ?)
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 1 2 3 >  Last ›