ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปิดแล้ว ! 3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Restreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
กส.ขอเชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซต์ M-Powered Thailand
Samsung Career Discover "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" แนะนำวีดิทัศน์โครงการแนะนำอาชีพ
ทำอย่างไรเมื่อลูกจ้างไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท
ข้อปฎิบัติในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
​กกจ. รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานเกาหลีในงานเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง สมัคร 24 – 26 พฤษภาคมนี้
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ จังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงานไต้หวันออกมาตราการรองรับการปรับแก้กฎหมายการจ้างงาน มาตรา 52
กรมการจัดหางาน จับมือ ก.พ. ลงนาม MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ เพิ่มช่องทางการตัดสินใจ
​กรมการจัดหางานเผย! ปี 2559 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท จากการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
เอกสารบรรยายการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
​กรมการจัดหางานคุมเข้ม..การใช้สื่อออนไลน์ ป้องกันคนหางานถูกหลอก
​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ
 1 2 >